SYSTEM ELECSTER
KOMPLETNE LINIE UHT
MASZYNY ASEPTYCZNE UHT
MASZYNY PASTERYZOWANE
AUTOPACKER
OPAKOWANIA
HISTORIA FIRMY
KONTAKT i SERWIS


Linie aseptyczne "ELECSTER/FINNPACK" umożiwiają przygotowanie produktów mlecznych oraz ochronę i przechowywanie w okresie kilku miesięcy w temperaturze "pokojowej".

Kompletna linia produkująca mleko w procesie UHT składa się z: sterylizatora, homogenizatora, aseptycznych maszyn pakujących, sterylizatora powietrza, systemu rekombinacji oraz urządzeń przeznaczonych do mycia w systemie CIP.

System kontroli i nadzoru procesu produkcji zapewnia właściwe parametry do wykonywania jednorodnych produktów. Sprawność temeperaturowa sterylizatora przekracza 90%. Temperatura sterylizacji utrzymywana jest na stałym poziomie i nadzorowana przez systemy sygnalizacji i rejestracji. Sterylizacja dokonywana jest przez poddanie produktu wysokiej temperaturze w krótkim czasie. Materiał opakowaniowy poddawany jest sterylizacji w aseptycznej maszynie pakującej. Maszyny pakujące umożliwiają wykonywanie opakowań od 0,2 litra do 1,0 litra. Top